KOLEJNA EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ART FOOD INSPIRATIONS

Zapraszamy Twoją artystyczną duszę na wykwintną ucztę, pełną inspiracji związanych z jedzeniem.

Chcemy wspólnie stworzyć spektakularną galerię smaków i obrazów. Zawładnąć zmysłami, wzbudzić podziw i zachwyt, jak u najlepszych mistrzów kulinarnej sztuki.

Lokalnie i globalnie, wyjątkowa sztuka może zdarzyć się wszędzie
i w każdej chwili. Uchwyć ją i pozwól zachwycić się innym!

Jedyny dress code to nieposkromiona kreatywność.

Zasady konkursu:

1. Zrób zdjęcie inspirując się jedzeniem.
2. Dodaj krótki opis historii, która za nim stoi.
3. Umieść na Insta.
4. Otaguj #foodspiration_pl i oznacz @answear

Nagrody to prawdziwe rarytasy!

Nagroda główna
5000 zł

2. i 3. miejsce: iPhone 12 PRO
4. miejsce: iWatch 6
oraz 10 nagród po 300 zł na zakupy w answear.com

Konkurs trwa od 29 kwietnia
do 30 czerwca 2022 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Zobacz przegląd dotychczasowych edycji

#lifespirationstartshere

#winterspiration

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU „ART FOOD INSPIRATIONS”

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „ART FOOD INSPIRATIONS” (dalej: „Konkurs”) jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390 („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, przyznania nagród, rozliczenia Konkursu oraz zapłaty podatku od nagród przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.